LỊCH KHỞI HÀNH PHÀ CAO TỐC

Giờ khởi hành  2017 (Cập nhật 08/2017)

Hà Tiên

Bãi Vòng

Đá Chồng

Vịnh Đầm

Tàu

Tải trọng khách

Tải trọng xe

04H00 05H30 Thriving 5  389 khách Chở được tất cả các loại xe
04H30 08H00 Thriving 6
05H30 09H30 Thriving 4
07H30 11H00 Thriving 3
09H00 12H30 Thriving 7
11H30 13H20 Thriving 1
14H00 16H00 Thriving 3
16H00 18H00 Thriving 5

Giờ khởi hành tết 2017 (NEW)

lichtautet2017

Giờ khởi hành có thể thay đổi . Vui lòng xem lịch khởi hành cập nhật mới nhất trên góc phải.