LỊCH KHỞI HÀNH PHÀ CAO TỐC

Giờ khởi hành tết 2018

lichtet2018

Giờ khởi hành  2018 (Cập nhật 01/2018)

Hà Tiên

Bãi Vòng

Đá Chồng

Vịnh Đầm

Tàu

Tải trọng khách

Tải trọng xe

05H30 Thriving 4  389 khách Chở được tất cả các loại xe
04H00 08H00 Thriving 6
04H20 16H30 Thriving 1
04H40 11H00 Thriving 3
05H00 15H00 Thriving 2
05H30 10H30 Thriving 5
07H30  12H30 Thriving 7
09H00  15H30 Thriving 4
12H00  17H00 Thriving 6
14H00  18H00 Thriving 5
16H30 Thriving 3

Giờ khởi hành có thể thay đổi . Vui lòng xem lịch khởi hành cập nhật mới nhất trên góc phải.